Μελλοντικές εκδηλώσεις

Πρόγραμμα μελλοντικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων:
29 Ιουλίου ώρα 19:00 μέχρι 21:00 στην πλατεία Βουνακίου
Παρουσίαση του Συλλόγου στο πλαίσιο του Αγροτουρισμού.
11 Αυγούστου ώρα 20:00 στο Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης "Ιδρυμα Μαρία Τσάκος"
Παρουσίαση βιβλίου Κωνσταντίνου Βούκουνα "Αστροθεσίες και καταστερισμοί στον ουρανό του Αιγαίου".
12 Αυγούστου ώρα 21:00 στο Citrus
Έναρξη έκθεσης ηλιακών ρολογιών και αστρολάβων.
13 Αυγούστου ώρα 11 πμ στην πλατεία Βουνακίου
Παρατήρηση Ηλίου μέσω ηλιακού τηλεσκοπίου.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ο κ. Γεωργούλης, μέλος του ερευνητικού κέντρου αστρονομίας και εφαρμοσμένων μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών.
13 Αυγούστου ώρα 21:00 στο Citrus
Παρουσίαση κ.Γεωργουλη "Διαστημικές νηνεμίες και θύελλες. Η πηγή και οι συνέπειές τους".
16 Αυγούστου ώρα 21:00 στο Αίπος
Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια και μαθήματα ουρανογραφίας.